×

AcademyCph · Havnegade 49 · 1058 København K

VIDEREUDDANNELSESFORLØB

AcademyCph udformer special designede videreuddannelser til din arbejdsplads

Special designede videreuddannelsesforløb ved AcademyCph

BLIV KONTAKTET

Meriam Al-Erhayem og Henriette Boysen

AcademyCph har stor erfaring med at sammensætte specialdesignede videreuddannelsesforløb til det social- og sundhedsfaglige felt, undervisningssektoren inden for specialområdet og den psykologiske faglige arena.

Vi imødekommer, videst muligt, det I som arbejdsplads ønsker at efteruddanne jer i og skærpe jer fagligt på. AcademyCph har et stort netværk af erfarne og professionelle undervisere og specialister, og vi vil gøre vores bedste for at imødekomme jeres ønsker for indhold og ramme.

Hvis I som arbejdsplads vil videreuddanne jeres medarbejdere, kan vi mødes og sammen udarbejde en videreuddannelses- og undervisningsplan tilpasset jeres faglige behov samt logistiske forhold og udfordringer.

Vi underviser gerne den samlede medarbejdergruppe, eller forløbet kan planlægges sådan at medarbejderne undervises i grupper. Vi foretrækker, at der vil være nogle gennemgående undervisere, som kan have blik for gruppens dynamik, og som er fundamentskabende både fagligt og personligt for deltagerne. Derudover vil der blive indkaldt specialister til de forskellige fag-specifikke områder. Der vil som udgangspunkt være tale om én underviser pr. modul.

Videreuddannelsesforløbene kan f.eks. bestå af 2-3-dags moduler, enkelt-dage over en periode eller som et samlet kursus. Dette kan tilpasses efter ønske og behov.
Vi tilbyder undervisningslokaler centralt i København, men det er også muligt at afholde forløbet på arbejdspladsen med tilpasning af undervisnings- og transportmæssige forhold.

Da vi tidligere har koordineret videreuddannelsesforløb inden for jeres fagområde, nævner vi herunder eksempler på tematikker der evt. kunne være relevante for jeres arbejdsplads og målgruppe:

Mulige temaer

(Vi kan supplere med flere emner og tilføje ønsker ligesom at rækkefølgen kan tilpasses)

Der vil blive leveret skrifteligt materiale/power-points til undervisningen, og der vil være litteratur (i en overkommelig mængde) til undervisningsdagene.

Hvad kan medarbejderne få ud af et videreuddannelsesforløb?

Forløbet købes som en samlet pakke. AcademyCph er administrator for hele konceptet og tager sig herunder af undervisere, fagmateriale og aflønning. Ved indgåelse af aftale udarbejdes kontrakt med specifikke aftaleforhold.

Vi glæder os til at høre nærmere, hvis det kunne have interesse for jer.

Med venlig hilsen
Meriam Al-Erhayem og Henriette Boysen

Bliv kontaktet af AcademyCph

Er du interesseret i at høre nærmere er du velkommen til at kontakte os. Du hører fra os så snart vi har modtaget din anmodning.