×

AcademyCph   ·   Havnegade 49   ·   1058 København K

VIDEREUDDANNELSESFORLØB

16 dages relevant og spændende videreuddannelsesforløb

Lærere og pædagoger klædes på til at varetage de problemstillinger, børn og unge slås med i dagens Danmark

Målgruppe: Skolelærere, pædagoger, ungdomsskoler, produktionsskoler, PPR, psykologer, socialarbejdere, sundhedsplejersker, socialrådgivere og lignende.

Forløbet består af 8 moduler á to dage, men kan tilpasses til den enkelte skoles behov og ønsker i dialog med AcademyCph.

Hvorfor videreuddannelse hos AcademyCph ?

  • Kurserne specialdesignes, meget specifikt, mod et ønsket fagfelt.
  • En velunderbygget og forskningsbaseret videnstilegnelse.
  • Feedback og udviklingsperspektiver fra underviser til den enkelte og gruppen.
  • Et kompetenceudviklende rum med ”hands on”, højere effektivitet og en målrettet indsats, der er let omsætteligt til hverdagen og praksis
  • Faglig sparring og udveksling med kollegaer.
  • Fælles metodik og fælles fagsprog.
  • Kontinuitet og tillid i gruppen.
  • I sikrer at målrette den økonomiske investering for videreuddannelse af medarbejdere.
  • Styrkelse af sammenholdet og tilliden i en medarbejdergruppe.
  • Reducering af stress og mistrivsel, mindskelse af sygefravær.

Modellen tager udgangspunkt i et forløb, der strækker sig over ca. 8-10 måneder, men det er muligt at forkorte forløbet.

Oplæg til uddannelsesplan for 16 dages videreuddannelsesforløb

Modul 1: Unge i et præstationssamfund

Modul 2: Fremmødekultur

Modul 3: Relationskompetencer og forældre samarbejde 

Modul 4: Digital kultur hos unge

Modul 5: Skilsmisse og sorg efter tab. Fokus på forældresamarbejde

Modul 6: Diagnoser og inklusion

Modul 7: Misbrugskultur og misbrugsdynamikker hos unge

Modul 8: Angst, stress og depression hos unge

Modellen kan afvikles med en gennemgående underviser, der vil sikre sammenhængskraft, et konstruktivt og næringsrigt læringsmiljø, med mulighed for at træne f.eks. kommunikative kompetencer, give feedback og konstruktive udviklingsfokus. Man kan også vælge den gennemgående underviser fra, så modulerne for hver gang kun har en specialist som underviser. Dette vil naturligt reducere udgifterne.

Indhold afpasses til den/de faggrupper, kurset er rette mod, hvilket vi vil bede jer tage med i betragtning, når I kigger på vores oplæg.

Praktiske oplysninger

I vælger selv, hvor forløbet skal afholdes, enten hos jer eller i de lokaler, vi kan tilbyde; centralt i København.

I alle vores kurser og uddannelser indgår frokost og forplejning. Forplejningen består af snacks og drikkevarer. Frokosten består af en sandwich eller en salat – lavet på lækre økologiske råvarer.

Økonomi

Prisen for 16 fulde undervisningsdage er kr. 15.000 pr. deltager, hvis I er over 30 deltagere på forløbet. Det svarer til en daglig udgift pr. medarbejder på kr. 940.

Hvis I er under 30 deltagere, koster forløbet kr. 20.000 pr. deltager, hvilket pr. undervisningsdag svarer til kr. 1.250.

Kontakt

I er altid velkommen til at kontakte os med spørgsmål, og vi stiller gerne op til dialog og tilpasning af jeres behov.

Email. myacademycph@gmail.com
Meriam Al-Erhayem. +45 26 16 61 11
Henriette Boysen. +45 40 89 41 15

Vi glæder os til at blive klogere sammen !