×

AcademyCph   ·   Havnegade 49   ·   1058 København K

Indlæg

Den svære balance med diagnoser

Henriette Boysen

Psykoterapeut

10. august, 2019
Sorg berører alle mennesker og diagnoser ikke mindst

Det har virkelig berørt mange mennesker, at Meriam og jeg, Henriette, besluttede at lave en temadag d. 9. september 2019 om sorg, med bl.a. Svend Brinkmann, i vores virksomhed AcademyCph. Det har været berørende og oprørende at se, hvor meget dette emne sætter gang i sindene. Der har været spændende debatter om hvorvidt sorg skal være en diagnose, psykiaternes rolle og boomet i diagnoser i Danmark, og i hele verden.
Og egentlig er det et godt afsæt for, hvad vi netop ønsker med denne dag.

Sorg berører alle mennesker og diagnoser ikke mindst. Det er et kompliceret og undertiden truende felt at navigere i, da man kan risikere at sætte folk i bås, definere, sygeliggøre og fastlåse dem i stereotyper. Det er også et felt, hvor diagnoserne undertiden giver mennesker mulighed for at forstå sig selv bedre, også fordi videnskaben trods alt har samlet viden, og på den måde kan yde målrettet og fokuseret hjælp. Så der er både hensigtsmæssige og uhensigtsmæssige sider af sagen. Derfor er oplysning og nuancering så utrolig vigtig.

AcademyCph ønsker at oplyse om de psykologiske, behandlings- og samfundsmæssige aspekter for sorg på vores temadag. Vi har gjort en indsats for at invitere en vifte af mennesker ind, der har forskellige erfaringer og forskelligt syn på livet med sorg.

Så ud over hr. Brinkmann, glæder vi os til at høre og opleve Jakob Silas Lund, der har mistet en søster i et trafikuheld, hvor hans far kørte bilen. Vi skal høre om hans sorgproces, om den komplekse skyld og skam, samt tilgivelsen. Vi har endvidere inviteret hospitalspræsten fra Rigshospitalet Christian Busch med, der har sorg tæt inde på livet i dagligdagen, der vil gå i dialog med svend Brinkmann og emnet. Centralt og meget vigtigt ønsker vi en dag, hvor der bliver plads til spørgsmål og dialog med deltagerne.

På den måde håber vi at kunne være et nuanceret billlede på nogle af de strømninger, der er i vores samfund i forhold til sorg.

Vi glæder os til at blive klogere sammen!